1- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Đối với khu vực TP.HCM

  • Các đơn hàng >=1.000.000 vnđ: miễn phí giao hàng vào thứ bảy hàng tuần

Đối với khu vực ngoài TP.HCM

  • Khách hàng chịu 100% chi phí vận chuyển

2- THỜI GIAN GIAO NHẬN

  • Căn cứ vào thỏa thuận về tiến độ thanh toán và tiến độ sản xuất trên Đơn Đặt Hàng.

3- HÌNH THỨC GIAO HÀNG:

  • Sử dụng dịch vụ giao hàng

*  Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận. Đơn vị cung cấp dịch vụ logistic có trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao nhận hàng hóa (ảnh chụp và chữ ký người nhận hàng) tới người mua và người bán khi có yêu cầu.

4- CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

  • Khách hàng kiểm hàng tại cửa hàng của CHILL CANDLE, sau đó CHILL CANDLE sẽ đóng gói và giao hàng.
  • Trường hợp khách hàng ở xa không thể kiểm hàng tại cửa hàng của CHILL CANDLE  thì phải nhờ người quen tới tại của hàng của CHILL CANDLE để kiểm hoặc kiểm hàng qua hình ảnh chụp thực tế.
  • Trường hợp quý khách đã thanh toán hết đơn hàng nhưng đơn hàng không đúng theo yêu cầu của quý khách thì quý khách có quyền yêu cầu đổi trả theo thỏa thuận ban đầu.
  • Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi đơn quý khách liên hệ qua Email: Chillcandlevn@gmail.com hoặc số điện thoại 0931539919, chúng tôi cam kết sẽ giải quyết mọi yêu cầu của quý khách.